Ondernemersbegeleider

Als full-service accountantskantoor rekenen wij, naast onze kernactiviteiten in accountancy en fiscaliteit, tot onze opdracht, een integrale benadering van ondernemers en organisaties in hun ondernemer-zijn.

In uitvoering en advisering hechten wij bijzondere aandacht aan een kwaliteitsvolle en mensgerichte invulling van onze opdracht.  In dit kader zijn wij op zoek naar een ondernemersbegeleider die ons team versterkt.  

Jouw rol

De ondernemersbegeleider is onze vertrouwenspersoon van de cliënt. Door je ervaring en talent ben je in staat de ondernemer bij te staan in alle facetten van het ondernemen. 

Je kan de juiste vragen stellen maar je bezit ook de competentie om te luisteren zodat alle specifieke noden van de cliënt gedetecteerd kunnen worden.  Vervolgens heb je het nodige zakelijke inzicht om de drijfveren en behoeften van de klant te vertalen naar onze dienstverlening.  Naast de opbouw van een duurzame relatie met bestaande cliënten ligt je focus ook op de uitbouw van nieuwe relaties en zal je ambassadeur worden van ons kantoor. 

Jouw rol vereist een minimale ervaring van +/- 5 jaar in een adviesgerichte functie. Naast een brede basiskennis inzake fiscaliteit en accountancy is voeling en betrokkenheid met de ondernemerswereld een must.  Bovendien zullen jouw goede communicatievaardigheden een extra troef vormen in de relatie met cliënten en medewerkers.  

Jouw specifieke functieverantwoordelijkheden 

Een uitdagend geheel van taken dat in een modern en dynamisch accountantskantoor tot het pakket van een ondernemersbegeleider behoort, wordt aan deze rol gekoppeld, met name:

  • Acties opzetten ter bevordering van cliëntenbinding en –uitbreiding;
  • All round adviesverlening naar cliënten toe op het gebied van accountancy en fiscaliteit alsmede op het gebied van algemeen financieel beheer.  Dit steeds als een bredere bedrijfseconomische begeleiding die niet alleen gericht is op het heden maar die vooral een focus legt op de toekomst rekening houdend met de veranderingen in de organisatie, noden en de visie van de cliënt;
  • Samenwerkingsrelaties opzetten en onderhouden;
  • Interne feedback geven aangaande de noden en de verwachtingen van de cliënt;
  • Input geven inzake marketing teneinde onze diensten en producten te belichten;
  • Prospectie van nieuwe cliënten.

De combinatie van jouw competenties met deze specifieke verantwoordelijkheden zullen een duurzame relatie met onze cliënt en medewerkers in de hand werken. 

Ons aanbod

Een uitdagende dynamische mens- en ontwikkelingsgerichte werkomgeving. Interne en externe bijscholing wordt aangemoedigd en financieel ondersteund, zowel inzake technische materie als met het oog op de ontwikkeling van soft en social skills.

Het uitgebalanceerd salarispakket met extralegale voordelen is afhankelijk van je kennis, expertise en ervaring.

Mail je motivatie en cv naar filip.dergent@konsilanto.be.