Publicaties

Zelfontwikkelde software en auteursrechten

Wanneer een vennootschap eigen software ontwikkelt, is de vraag aan wie de auteursrechten hierop toekomen. En kan de uitbetaling van dergelijke rechten aanleiding geven tot een gunstige belastbaarheid?

De Softwarewet van 30 juni 1994 beschermt de broncode en de objectcode van originele software en kent auteursrechten toe aan de maker of eigenaar van deze software.

Maar wie wordt nu beschouwd als eigenaar van deze software? Volgens de vermelde wet is de werkgever automatisch eigenaar van de rechten op software ontwikkeld door zijn werknemers, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld staat in de (arbeids)overeenkomst.

Indien deze software echter door de zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap gecreƫerd is, liggen de zaken net iets anders. Hier speelt de automatische toekenning door de wet immers niet, zelfs indien deze software binnen de activiteit van de vennootschap ontwikkeld werd. Dit heeft het Hof van Cassatie in zijn arrest van 3 juni 2010 beslist.

Het intellectuele eigendomssrecht blijft behouden in hoofde van de zaakvoerder of bestuurder. Deze laatste kan deze rechten uiteraard wel overdragen aan zijn vennootschap. Op deze ontvangen vergoeding kan ge genieter op een zeer aantrekkelijke wijze belast worden. Ik verwijs hiervoor naar het artikel over Auteursrechten en sociale bijdragen als zelfstandige op deze website.