Publicaties

Voortaan ook maaltijdcheques bij educatief verlof

Het principe bij de toekenning van maaltijdcheques bestaat erin dat u als werkgever één maaltijdhceque per gewerkte dag dient toe te kennen. Voor dagen waarop de arbeidsovereenkomst is geschorst, bijvoorbeeld ingevolge ziekte, vakantie, andere afwezigheden) mag u echter geen maaltijdcheques afgeven.

Dit geldde tot voor kort ook voor opgenomen dagen educatief verlof. Sinds 1 januari 2011 is dit niet langer zo!

De RSZ-administratie heeft onlangs haar standpunt in deze kwestie gewijzigd door te stellen dat opgenomen dagen ingevolge educatief verlof toch aanleiding geven tot het toekennen van maaltijdcheques, zich daarbij baserend op de wet die zegt dat afwezigheidsuren voor educatief verlof gelijkgesteld worden met werkelijke arbeidsuren.

Het maakt daarbij zelfs niet uit of de werknemer die dag naar de les gegaan is, dan wel thuis aan het studeren is. Of dat de betrokken opleiding al dan niet iets met de functie van de werknemer te maken heeft...