Publicaties

Vermogensrechtelijke gevolgen van een overlijden van uw partner

DIT HAD U NOOIT GEWILD… … tijdens uw huwelijk… of tijdens uw samenwoning.

Uw overlijden of het overlijden van uw partner kan vermogensrechtelijke gevolgen met zich meebrengen waarvan u altijd had gedacht dat dit niet mogelijk zou zijn. Beter voorkomen dan genezen. Voor nare gevolgen bestaan er nochtans vaak eenvoudige oplossingen.

... tijdens uw huwelijk ...

Karel en Mia stapten 40 jaar geleden in het huwelijksbootje. Wat zich toen aankondigde als een sprookjeshuwelijk, is het ook altijd gebleven. De kinderwens was groot, maar de natuur besliste er anders over. Een huwelijkscontract hebben zij nooit ondertekend omdat zij zich konden vinden in de wettelijk voorziene regeling. Althans, zo was hun dat 40 jaar geleden ingefluisterd. Niemand heeft ooit verder bij hun situatie stilgestaan.

Na een aanslepende ziekte is Mia te komen overlijden. In haar nalatenschap komt de gezinswoning toe aan haar eigen vermogen. Want na het overlijden van haar ouders, trok het echtpaar naar Mia’s ouderlijke woning, die ze had vererfd.

Het overlijden van Mia was voor Karel moeilijk te accepteren. Maar het bericht van de notaris kwam al even hard aan. Bleek dat hij enkel het vruchtgebruik erft van de gezinswoning en de naakte eigendom ervan toekomt aan zijn schoonbroer. De woning die hij altijd had beschouwd als een appeltje voor de dorst smelte weg als sneeuw voor de zon…

… of tijdens uw samenwoning...

Tim en Sonja wonen samen sinds dag één van hun relatie. Tot een huwelijk is het nooit gekomen. Ook een verklaring van wettelijke samenwoning hebben ze nooit ondertekend. Tim is een avonturier in hart en nieren. De wereld rondreizen en de uitdaging aangaan met de natuur, is altijd zijn hobby bij uitstek geweest. Kinderen hebben nooit in dit plaatje gepast. Hierop is trouwens zijn vorige relatie gestrand.

Tijdens zo’n rondreis is het mis gegaan. Niemand had ooit durven voorspellen dat hij tijdens zijn eerste sessie kitesurfen met een harde smak op de begane grond zou neerkomen. Hij was op slag dood.

Hij was ervan op de hoogte dat gelet op de feitelijke samenwoning, Sonja nooit iets van hem zou erven tenzij hij dit testamentair zou voorzien. Wat hij ook had gedaan. Want dat was de bedoeling, zijn ganse vermogen in geval van overlijden laten overgaan aan zijn eeuwige liefde.

Sonja wist dat en vond hierin voldoende gemoedsrust. De woning waarin ze samenleefden was eigendom van Tim persoonlijk en het testament moest er voor zorgen dat zij die woning zou vererven om er tot het einde der dagen in te kunnen blijven wonen.

Daarom goed te begrijpen dat zij met verstomming was geslagen toen zij twee weken na het overlijden van Tim een telefoontje kreeg van haar schoonouders waarin deze laatste de helft van de nalatenschap van hun zoon opeisten… En snel bleek dat daar niets aan te doen was.

Toelichting

Uw overlijden of het overlijden van uw partner kan vermogensrechtelijke gevolgen met zich meebrengen waarvan u altijd had gedacht dat dit niet mogelijk zou zijn.

Beter voorkomen dan genezen. Voor nare gevolgen bestaan er nochtans vaak eenvoudige oplossingen.

Een fundamenteel basiselement in deze ganse problematiek is het huwelijksstelsel waarvoor u heeft gekozen. Heeft u dit niet vóór het huwelijk notarieel vastgelegd of tijdens het huwelijk geregeld, dan valt u automatisch onder het wettelijke stelsel. Of met andere woorden, het eigendomsrecht van het vermogen van elke gehuwde partner wordt gestuurd door een bepaald type van huwelijksstelsel.

Maar het belang van vermogensrecht en erfrecht speelt niet alleen in hoofde van gehuwden. Er zijn ook duidelijke verschillen tussen feitelijke en wettelijke samenwoning.

U heeft het begrepen, dit is stof om over na te denken. En het belang ervan mag u niet onderschatten. Het is het moment om uw situatie in kaart te brengen, uw huwelijkscontract (en/of bestaand testament) erbij te nemen en ons te contacteren om samen met u een kader te creëren waarin uw wensen ook effectief uitwerking krijgen. Ook samenwonenden moeten vermijden dat ze voor verrassingen komen te staan.