Publicaties

Verlaging van de BTW op elektriciteit naar 6% - voorwaarden en toepassing

Vanaf 1 april 2014 verlaagt het BTW tarief voor elektriciteit van 21% naar 6%, maar enkel voor huishoudelijke afnemers.

Volgens de definitie van de BTW is ‘een huishoudelijke afnemer’ een afnemer die enkel elektriciteit koopt voor zijn eigen huishoudelijk gebruik met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten. Vennootschappen, VZW’s , gemeenten kunnen dus nooit van het verlaagde tarief van 6% genieten.

Als eenmanszaak is het mogelijk dat u een factuur ontvangt met 6% of een factuur met 21% BTW. Dit is afhankelijk van het soort contract dat u afsluit met uw energieleverancier. Mogelijk dient u in dit kader uw contract te herzien met uw energieleverancier.

Wij zouden iedereen die tot op heden een professioneel contract heeft en slechts de elektriciteit gedeeltelijk gebruikt voor zijn beroepswerkzaamheid aanraden om dit te bekijken eventueel in overleg met de dossierbeheerder of dit nog wel steeds het meest gunstig is. Bovendien kan het voor sommige ook nuttig zijn om de elektriciteit niet langer op de vennootschap te laten factureren maar dit rechtstreeks op de privé te laten toekomen.