Publicaties

Tax shelter voor filmproducties - voordelig voor u?

De Vlaamse film is dood! Leve de Vlaamse film! 

Zot van A, Smoorverliefd, … en straks Het Varken van Madonna en Groenten uit Balen 

De Rodenburgs, Aspe, De Smaak van de Keyser… en nu ook Dubbelleven

Het was ooit anders. Vlaamse films waren eerder de uitzondering en konden rekenen op weinig enthousiasme. Over de kwaliteit ervan waren de meningen verdeeld. Maar het tij is gekeerd. Meer en meer Vlaamse films worden gelanceerd. En niet zonder succes. Denk maar aan Dossier K en BenX die in de prijzen vielen in het binnen- en/of het buitenland. Ook de kwaliteit van de Vlaamse fictiereeksen gaat er op vooruit.

Niet zonder reden. Er zit een fiscaal verhaal achter: de tax shelter. Ook u kan via uw vennootschap de audiovisuele sector ondersteunen.

Tax shelter

Tax shelter is een fiscale incentive met als doel het stimuleren van de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken.

Belgische vennootschappen kunnen tot 50 procent van de belastbare gereserveerde winst vrijstellen van vennootschapsbelasting, met een absoluut maximum van 750.000 euro per belastbaar tijdperk.

En nu praktisch

Hoe gaat het systeem nu praktisch in zijn werk?

U wenst 100.000 euro te investeren in een tax shelter. Het maximum bedrag van de investering bedraagt 500.000 euro. De minimale inleg schommelt tussen 25.000 euro en 50.000 euro, afhankelijk van de tax shelter overeenkomst die wordt onderschreven.

  • De winst van de vennootschap wordt vrijgesteld voor een totaal bedrag gelijk aan 150 procent van de investering. Of met andere woorden in het boekjaar van de ondertekening van de tax shelter overeenkomst is er in deze situatie een onmiddellijke belastingsbesparing van 50.985 euro (zijnde 33,99 procent van 150.000 euro).
  • 40 procent van de investering wordt beschouwd als een lening waarop een vooraf overeengekomen rente wordt uitbetaald. De looptijd van de lening varieert van 6 maanden tot en met 18 maanden.
  • Voor de overige 60 procent worden er per definitie rechten gekocht van een film of televisiereeks. Maar wat zou je daar op termijn mee aanvangen? Vandaar dat er hier tegenover de mogelijkheid bestaat om die rechten terug te verkopen aan de tax shelter (de zogenaamde putoptie) aan een vooraf overeengekomen prijs of rendement.

In kwalitatieve overeenkomsten komt het er op neer dat een netto rendement van zo’n 4,50 procent wordt aangeboden op uw investering. De belastingbesparing zit hierin begrepen. Dat de terugbetaling van uw investering wordt gewaarborgd door bankgaranties is een belangrijk aandachtspunt in de opmaak van de overeenkomst.

De cash outflow van 100.000 euro wordt onmiddellijk gecompenseerd met de belastingbesparing in de vennootschapsbelasting. In een situatie waarbij de vennootschap kan genieten van de verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting zal het rendement wat lager liggen.

Of met andere woorden,…

… tax shelter kan worden beschouwd als een korte termijnbelegging met een risicoloos rendement van afgerond 4,50 procent. Het kan ook een meerwaarde betekenen in uw sociaal ondernemerschap omwille van de actieve ondersteuning van de audiovisuele cultuur. Bij de onderschrijving van een tax shelter wordt u ook vaak uitgenodigd op events, premières of setbezoeken waarop u uw eigen zakenrelaties kan trakteren.

Wenst u er meer informatie toegespitst op uw eigen dossier, neem dan contact op met uw dossierbeheerder, teammanager of accountant.