Publicaties

Stijging van het belastbaar VAA voor bedrijfswagens in 2014

Minder goed nieuws voor de genieters van bedrijfswagens. Het VAA voor het persoonlijk en gratis gebruik van een bedrijfswagen wordt onder meer bepaald door een percentage bepaald op basis van de CO2-uitstoot en de cataloguswaarde van de betreffende wagen.

De referentie-CO2-uitstoot werd bij K.B. van 24 januari 2014 voor 2014 vastgelegd. Deze referentieuitstoten werden bepaald op 93 gram per kilometer voor dieselwagens en 112 gram per kilometer voor benzinewagens.

Bijgevolg zal het belastbaar voordeel van werknemers en bedrijfsleiders stijgen in 2014 aangezien de referentie-CO2-uitstoot daalt en bijgevolg het toe te passen CO2-percentage stijgt.

Voor de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting van de kosten van deze bedrijfswagens verandert er niets. Deze grenzen, ook bepaald op CO2-uitstoten, bleven onveranderd.