Publicaties

Relancemaatregelen voor de horeca-sector

De Regering voerde een specifieke relancemaatregel op het gebied van vermindering van sociale lasten in ten voordele van de horeca-sector, om zo de tewerkstelling in deze sector te ondersteunen:

  • Vanaf 1 juli 2013 wordt een forfaitaire vermindering van sociale bijdragen ingevoerd voor 5 voltijdse werknemers in ondernemingen met maximaal 20 werknemers in dienst. De vermindering loopt op tot 500 EUR per kwartaal, maar kan nog verhoogd worden tot 800 EUR per kwartaal in het geval van min-26-jarigen.
  • Vanaf 1 januari 2013 wordt een forfaitaire vermindering van sociale bijdragen in het leven geroepen voor gelegenheidswerknemers gedurende 50 dagen per werknemer, met een maximum van 100 dagen op werkgeversniveau. De sociale bijdragen worden berekend op een uurloon van 7,50 EUR met een maximaal dagloon van 45,00 EUR; Werknemers die onder dit stelsel van gelegenheidsarbeid werken, zullen vanaf inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014) afzonderlijk op deze inkomsten belast worden aan een bijzondere aanslagvoet van 33%.