Publicaties

Ook de niet-proportionele BTW-boeten worden verhoogd!

Met ingang van 1 juli 2012 zijn ook de niet-proportionele, lees de forfaitaire, boetes inzake niet-naleving van de BTW-wetgeving verhoogd.

Grosso modo houdt dit een vereenvoudiging en vooral een verhoging van de boetes in.

Enkele voorbeelden:

  • Het niet-indienen van een periodieke aangifte of van een bijzondere aangifte wordt voortaan bestraft met een boete van 100 EUR per maand vertraging, met een maximum van 1.000 EUR per aangifte.
  • Wat betreft de jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers of de (kwartaal- of maandelijkse) opgave van de intracommunautaire handelingen, werd het bedrag verhoogd tot 3.000 EUR.
  • Het uitvoeren van een betaling aan de BTW-administratie zonder gebruik te maken van de gestructureerde mededeling: voortaan 50 EUR per overtreding.