Publicaties

Nu ook een Centraal Register voor Huwelijksovereenkomsten

Het Centraal Register van Testamenten (CRT) bestaat reeds jaren. Hierin worden de notariële en internationale testamenten alsook de eigenhandige testamenten die bij de notaris in bewaring werden gegeven, gecentraliseerd.

Sinds 01 september 2011 is het CRT aangevuld met het CRH, nl. het Centraal Register voor Huwelijksovereenkomsten. Beide registers worden bewaard in de schoot van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Alle huwelijkscontracten die vanaf 01 september 2011 (verplicht notarieel) worden opgemaakt, zullen worden bewaard in dit centraal register. Ook alle wijzigingen van bestaande huwelijksovereenkomsten worden er in opgenomen. De kostprijs hiervan: 25 euro per partij of met andere woorden 50 euro per koppel.

Daarnaast is de notaris verplicht om binnen een termijn van drie jaar alle huwelijksovereenkomsten alsook de wijzigingsakten die werden verleden in de voorbije dertig jaar (kosteloos) te registreren in het CRH in het geval beide partijen op het ogenblik van de inschrijving nog in leven zijn, zelfs indien ze ondertussen uit de echt gescheiden zijn.

Niet de integrale akte is terug te vinden in het CRH. Enkel het gekozen huwelijksvermogensstelsel wordt vermeld.

Uiteraard hebben de notarissen rechtstreeks toegang tot het CRH. Maar een rechtstreekse toegang is er ook voor de gerechtsdeurwaarders en de overheden. Schuldeisers kunnen niet zomaar het CRH inkijken. Zij zullen dus een omweg moeten maken via een gerechtsdeurwaarder.