Publicaties

Nieuwe regels BTW-aftrek gemengd gebruikte roerende goederen (vanaf 2013)

Samen met de gewijzigde aftrekbeperking op kosten inzake personenwagens en lichte vrachtwagens (zie ander artikel op onze website), is ook een regeling vooropgesteld door de administratie voor gemengd (zowel beroepsmatig als privé) gebruik van andere bedrijfsmiddelen, zoals gsm's, laptops, tablets, enzoverder.

Hiervoor mag een percentage voor het beroepsmatig gebruik gehanteerd worden van 75 procent.

Indien een groter beroepsgebruik voorhanden is, mag u dit uiteraard aantonen en dit percentage gebruiken op de hiermee verband houdend uitgaven.