Publicaties

Nieuwe regeling voor vermindering van RSZ-bijdragen voor de eerste, tweede en derde werknemer

Werkgevers krijgen voor hun eerste drie aanwervingen een tegemoetkoming van de RSZ-administratie. Vanaf 1 oktober 2012 gelden nieuwe bedragen en termijnen.

Vermindering voorBedragen en termijnen
Eerste werknemer

1.500 EUR gedurende 5 kwartalen

1.000 EUR gedurende 4 kwartalen

400 EUR gedurende 4 kwartalen

te krijgen in de 20 kwartalen volgend op de indiensttreding

Tussenkomst in de administratiekosten van het sociaal secretariaat

Tweede werknemer

1.000 EUR gedurende 5 kwartalen

400 EUR gedurende 8 kwartalen

te krijgen in de 20 kwartalen volgend op de indiensttreding

Derde werknemer

1.000 EUR gedurende 5 kwartalen

400 EUR gedurende 4 kwartalen

te krijgen in de 20 kwartalen volgend op de indiensttreding