Publicaties

Nieuwe regeling BTW bij verkoop van een personenwagen door een btw-plichtige

Naar aanleiding van een nieuw standpunt met betrekking tot verkoop van personenwagens door btw-plichtigen vanwege de BTW-administratie dient voortaan, t.t.z. vanaf 1 januari 2012, slechts 21% btw te worden aangerekend op de helft van de verkoopprijs ervan.

De oorspronkelijke aankoopdatum van de personenwagen speelt geen rol.

Voorbeeld 1

Een personenwagen wordt verkocht voor de prijs van 10.000 euro exclusief btw. De wagen werd vier jaar geleden aangekocht (50% van de btw werd afgetrokken). Er is slechts 21% btw verschuldigd op 50% van de verkoopprijs.

 • Deel verkoopprijs vrijgesteld van btw: 5.000 euro (ook apart te vermelden op de verkoopfactuur)
 • Deel verkoopprijs onderworpen aan btw 5.000 euro btw 21% 1.050 euro
 • Totaal 11.050 euro

Hoe te verwerken in de btw-aangifte?

 • Deel verkoopprijs vrijgesteld van btw niet opnemen in btw-aangifte
 • Deel verkoopprijs onderworpen aan btw in vak 03 van de btw-aangifte opnemen
 • De btw ad 21% opnemen in vak 54 van de btw-aangifte

Voorbeeld 2

In het kader van de verkoop van een wagen wordt vaak een bedrag inclusief btw afgesproken. Hoe ga je dan tewerk? Het totaalbedrag (de verkoopprijs) deel je door 2,21. En zo bekom je de maatstaf van heffing waarop de btw verschuldigd is.

Veronderstel een personenwagen die wordt verkocht voor 23.000 euro inclusief btw:

 • Deel verkoopprijs vrijgesteld van btw is 10.407,24 euro (ook apart te vermelden op de verkoopfactuur)
 • Deel verkoopprijs onderworpen aan btw is 10.407,24 euro
 • De btw ad 21% is 2.185,52 euro
 • Totaal is 23.000,00 euro

Herziening eerder afgetrokken btw

Werd er op het moment van de aanschaffing van de personenwagen minder dan het wettelijke maximum van 50% van de btw gerecupereerd (omdat de wagen voor minder dan 50% beroepsmatig werd gebruikt), dan kan alsnog een gedeelte van de niet-gerecupereerde btw worden teruggevraagd via het principe van de herziening in het geval de personenwagen wordt verkocht binnen de herzieningsperiode van 5 jaar.

De btw-herziening in het voordeel van de belastingplichtige wordt in één keer verricht in het jaar van de verkoop en voor de nog te lopen jaren van de herzieningstermijn van vijf jaar. Het maximumbedrag van deze herziening is gelijk aan de btw die bij de verkoop moet worden aangerekend aan de koper.

Uitzonderingen

Deze regeling van beperking van de maatstaf inzake btw bij de verkoop van een personenwagen geldt niet wanneer:

 • de wagen destijds aangekocht werd van een particluier (dus zonder btw)
 • de wagen destijds aangekcoht werd onder de margeregeling (dus geen btw vermeld op de factuur door de handelaar)

In deze gevallen dient gewoon 21 procent btw aangerekend te worden.