Publicaties

Nieuwe kostenforfaits voor zelfstandige onthaalouders

Zelfstandige onthaalouders kunnen vanaf nu kiezen tussen twee systemen van kostenforfaits. Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) heeft daarover een akkoord bereikt met de beroepsfederaties van de zelfstandige onthaalouders.

Elke zelfstandige onthaalouder kiest elk jaar zelf welk systeem hij wil toepassen.

In het eerste, al bestaande, systeem heeft de zelfstandige onthaalouder recht op een kostenforfait van 16,5 euro per kind en per oppasdag. Dit forfait dekt alle kosten, met uitzondering van de sociale bijdragen die de onthaalouder voor zichzelf als zelfstandige betaalt.

In het tweede, nieuwe systeem kiest de onthaalouder voor een beperkt kostenforfait van 7 euro per kind en per oppasdag voor de kleine kosten, zoals voeding en onderhoud, maar dan wel gecombineerd met de aftrek van werkelijk gedane grote(re) uitgaven, zoals huur, personeel enzovoort. Deze regeling wilde de federale regering eerst verplichten voor zelfstandige crèches met meer dan acht kinderen, maar na zwaar verzet is beslist dat alle zelfstandige onthaalouders kunnen kiezen hoe ze hun beroepskosten in rekening brengen.

De nieuwe regeling geldt met ingang van 1 januari 2014 (inkomsten van 2014 - aanslagjaar 2015) voor 3 jaar (tot en met 31 december 2016). De kostenforfaits gelden niet wanneer aan kinderopvang wordt gedaan in de schoot van een vennootschap of vzw.