Publicaties

Nieuwe BTW-vakken en IC-opgave voor diensten vanaf 2010

Vanaf 2010 wordt de BTW-aangifte uitgebreid met enkele nieuwe vakken en wijzigingen aan bestaande vakken. Daarnaast wordt ook voorzien in een intracommunautaire opgave voor diensten (net zoals momenteel reeds bestaat voor leveringen).

BTW-aangifte: Nieuwe vakken + uitbreiding bestaande vakken

De wijziging van de BTW aangifte is enkel van toepassing voor klanten die een gewone BTW aangifte indienen en is niet van toepassing voor de volledig vrijgestelde belastingplichtigen.

UITGAANDE HANDELINGEN = VERKOPEN

Uitbreiding vak 00

In vak 00 van de BTW aangifte in zijn huidige vorm dienen enkel volgende zaken opgenomen te worden:

  • Verkoop van persartikelen
  • Verkoop van tabakswaren
  • Handelingen onder art 11 (overdracht handelsfonds)

In de nieuwe aangifte zullen gedeeltelijk en gemengde belastingplichtigen voortaan ook hun vrijgestelde omzet in vak 00 moeten invullen.

Let op! Indien je binnen je vennootschap ook huur voor een onroerend goed ontvangt, zal vanaf 2010 deze huur aangegeven moeten worden in vak 00.

Nieuw  vak 44

In het nieuwe vak 44 zal vanaf 2010 de belastbare basis komen van alle geleverde  diensten aan een andere BTW-plichtige die gevestigd is in een ander Europese lidstaat en die verkocht werden met verlegging van heffing. Met uitzondering van de verkochte diensten met betrekking tot onroerende goederen.

Uitbreiding vak 48

De credit nota’s met betrekking tot de handelingen in vak 44.

INKOMENDE HANDELINGEN = AANKOPEN

Nieuw vak 88

In het nieuwe vak 88 zal vanaf 2010 de belastbare basis komen van alle ontvangen diensten die ontvangen werden van een belastingplichtige uit een andere lidstaat met verlegging van heffing. Met uitzondering van de verkochte diensten met betrekking tot onroerende goederen.

Uitbreiding vak 55

In dit vak moet vanaf 2010 ook de BTW worden aangegeven op de handelingen van vak 88.

Uitbreiding vak 84

Credit nota’s met betrekking tot de handelingen van vak 88.

Opgave voor intracommunautaire handelingen

In de periodieke opgave van de intracommunautaire handelingen zullen voortaan naast de levering van goederen ook de levering van diensten dienen opgenomen te worden.

Voortaan zullen alle handelingen in de vakken 46 (leveringen van goederen) en 44 (leveringen van diensten) moeten aangegeven worden in de periodieke aangifte. De handelingen zullen van elkaar onderscheiden worden door middel van codes:

  • L: voor de levering van goederen
  • T: voor de levering van diensten

Periodiciteit van de IC-opgave

  • Indien maandelijkse BTW-aangifte -> maandelijkse IC-opgave
  • Indien kwartaal BTW-aangifte -> IC-opgave per kwartaal
  • Indien IC-handelingen voor meer dan 400.000 EUR per jaar -> maandelijkse IC-opgave