Publicaties

Nieuwe benamingen van de rechtbanken van koophandel - aanpassen factuurmodel en -voorwaarden

De recente hervorming van de gerechtelijke arrondissementen, die geleid heeft tot een daling van het aantal rechtbanken van koophandel van 27 naar 9, heeft ook een impact op de verplichte vermeldingen op uw factuur, en het eventuele bevoegdheidsbeding opgenomen in uw algemene factuurvoorwaarden. Mogelijks is een wijziging hiervan noodzakelijk.

De negen rechtbanken van koophandel zijn respectievelijk gelegen te Antwerpen, Gent, Brussel (Franstalig en Nederlandstalig), Luik, Bergen, Leuven, Nijvel en Eupen. De voordien bestaande zittingsplaatsen (bijvoorbeeld Mechelen, Turnhout, Kortrijk,…) blijven behouden maar zijn nu ‘afdelingen’ geworden van de nieuwe rechtbanken van koophandel met een groter rechtsgebied.

Overzichtsmatig zijn er nu de volgende rechtbanken van koophandel:

  • Antwerpen met afdelingen Antwerpen, Hasselt, Tongeren, Mechelen en Turnhout
  • Bergen-Charleroi met afdelingen Bergen, Charleroi en Doornik
  • Gent met afdelingen Brugge, Dendermonde, Gent, Ieper, Kortrijk, Oostende, Oudenaarde en Veurne
  • Luik met afdelingen Aarlen, Dinant, Hoei, Luik, Marche-en-Famenne, Namen, Neufchâteau en Verviers
  • Brussel (Nederlandstalig en Franstalig)
  • Leuven
  • Eupen
  • Nijvel

Wat betekent dit voor u?

1. RPR

RPR is de afkorting van ‘rechtspersonenregister’ en wordt gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Concreet betekent dit dat het RPR op de factuur uitgebreid moet worden. Immers, er dient nu zowel de rechtbank van koophandel vermeld te worden als, weliswaar in voorkomend geval, de afdeling van die rechtbank.

Bijvoorbeeld: de vroegere vermelding ‘RPR Mechelen’ wordt momenteel ‘RPR Antwerpen, afdeling Mechelen’.

Voor rechtspersonen in de rechtsgebieden Leuven, Nijvel en Eupen verandert er niets.

2. Het bevoegdheidsbeding

Het is aangewezen om ook het bevoegdheidsbeding opgenomen in uw factuurvoorwaarden aan te passen. Waar bijvoorbeeld de rechtbank van koophandel te Turnhout bevoegd was om kennis te nemen van geschillen, dient dit nu vervangen te worden door ‘de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout’.

Wat staat er u te doen?

U moet uw factuur aanpassen met daarin het juiste gerechtelijke arrondissement. Bent u nog in bezit bent van voorgedrukt papier, is het aan te raden om de correcte benaming met een extra kader of een sticker toe te voegen.

Inwerkingtreding: uiterlijk 1 februari 2015.