Publicaties

Niet-belastbare vergoedingen voor vrijwilligerswerk binnen VZW's - bedragen 2013 - regeling

Vergoedingen die clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doeleinden aan hun onbezoldigde vrijwilligers toekennen als forfaitaire terugbetalingen van kosten, dekken werkelijke kosten en zijn dus niet belastbaar wanneer zij bepaalde grensbedragen niet overschrijden.

De grensbedragen van de niet-belastbare vergoedingen voor het aanslagjaar 2014 (vergoedingen toegekend vanaf 1 januari 2013) bedragen 32,71 euro per dag en 1.308,38 euro per jaar.

Vrijwilligerswerk gebeurt in opdracht van een club, federatie, vereniging, instelling zonder winstoogmerk of overheidsdienst, ongeacht of de opdrachtgever al dan niet rechtspersoonlijkheid bezit, zonder dat de vrijwilliger een of andere beroepsrelatie heeft met de opdrachtgever.

Worden als opdrachtgever (in kader van deze regeling) beschouwd:

  • rechtspersonen, zoals een vereniging zonder winstoogmerk, een ziekenfonds, een openbare dienst of een instelling van openbaar nut, een gemeente, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, die geen onderneming exploiteren of zich niet bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard;
  • verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals feitelijke verenigingen en groeperingen, die geen onderneming exploiteren of geen winstgevende bezigheid verrichten.

Voor een aantal sectoren (onder andere een aantal sportbonden) gelden afwijkende bedragen.