Publicaties

Loonbonusplannen: vrijstellingsbedrag 2014 gekend

Principe

Het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voorziet in de mogelijkheid om, nadat een bonusplan ingevoerd werd in de onderneming en het vooropgesteld resultaat werd behaald, de werknemers een bonus toe te kennen die geniet van een gunstig sociaalrechtelijk en fiscaal regime.

Tot een bepaald bedrag wordt deze loonbonus immers niet beschouwd als loon. Wanneer de toegekende bonus dit bedrag overschrijdt, wordt het excedent wel beschouwd als loon en zal dat gedeelte dan ook onderworpen zijn aan gewone RSZ-bijdragen en fiscale afhoudingen.

Sociaal vrijstellingsbedrag 2014

De RSZ beschouwt een bonus van maximaal 3 131 euro niet als loon. Dit bedrag is bruto en geldt per kalenderjaar en per werknemer.

Hierop is wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd van 13,07% door de werknemer en 33% door de werkgever.

Fiscaal vrijstellingsbedrag 2014

Het fiscaal vrijgestelde bedrag bedraagt 86,93% van 3 131 euro, 2 722 euro dus.

De belasting wordt immers steeds berekend op het bruto bedrag van de bonus minus de ingehouden RSZ-bijdragen in hoofde van de werknemer.

Deze bedragen gelden voor alle bonussen uitbetaald vanaf 1 januari 2014, ook al dateert het plan reeds van voor die datum.