Publicaties

Laattijdige betaling van de bedrijfsvoorheffing wordt voortaan bestraft

Omdat de RSZ- en BTW-administratie bij laattijdige betaling naast intresten, dikwijls ook een forfaitaire boete aanrekenen van tien procent, neigen nogal wat onderneming om eerder de bedrijfsvoorheffing laattijdig te betalen bij liquiditeitsmoeilijkheden. Hierbij diende in het verleden enkel nalatigheidsintresten betaald te worden.

Dit verandert nu: de Ontvanger rekent voortaan ook behoorlijke boetes aan bij laattijdige betaling!

Verschuldigde bedrijfsvoorheffing dient in principe voor de 15de van de volgende maand betaald te zijn. In geval van kartaalaangiften (dit is wanneer in het voorgaande jaar minder dan 34.610 EUR - bedrag voor inkomstenjaar 2009 - betaald werd) dient de verschuldigde bedrijfsvoorheffing betaald te zijn voor de 15dag dag volgend op het kwartaal.

Laattijdige betalers riskeren voortaan, naast de nalatigheidsintresten (op dit moment aan 7% op jaarbasis, of 0,58% per maand), tevens een boete gelijk aan tien procent van de niet-betaalde bedragen. Deze boete zal minimaal 50 EUR en maximaal 1.250 EUR bedragen per periode van bedrijfsvoorheffing (dus per maand of per kwartaal).