Publicaties

Kwartaalvoorschotten op BTW afgeschaft vanaf 1 april 2017

Huidige regeling

In principe dient iedere btw-plichtige elke maand een btw-aangifte in te dienen. Onder bepaalde voorwaarden kan men er echter voor kiezen om slechts per kwartaal een btw-aangifte in te dienen. Een btw-belastingplichtige die per kwartaal een aangifte indient, zal vandaag ook kwartaalvoorschotten betalen. Uiterlijk op de twintigste dag van de tweede en de derde maand van het kwartaal moet een btw-kwartaalaangever een voorschot betalen. Dat voorschot is principieel gelijk aan een derde van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal. Dit is het bedrag dat staat opgenomen in rooster 71 van de laatste btw-aangifte. Indien je geen voorschot betaalt, wordt dit gesanctioneerd met een nalatigheidsinterest van 0,8% per jaar.

Nadien worden deze voorschotten dan verrekend met het saldo van de volgende btw-aangifte van de belastingplichtige. Deze bepaling is ook van toepassing voor ondernemingen die slechts enkele facturen op jaarbasis hebben en soms ook voorschotten betalen voor een kwartaal waarin ze geen verkoopfacturen aangeven en dus geen btw verschuldigd zijn. Hoewel de verschuldigde btw in dat kwartaal nihil is, zijn er dan toch voorschotten verschuldigd, wat nadelig is voor dergelijke ondernemingen.

Nieuwe regeling

In het kader van een verdere vereenvoudiging van de btw-regeling en -administratie wordt de bovenstaande regelgeving vanaf 1 april 2017 afgeschaft. Op deze manier wordt de administratieve druk voor zowel de belastingplichtigen als de fiscale administratie verlicht. Er zal vanaf deze datum slechts een keer per kwartaal moeten betaald worden. Het saldo van de btw-aangifte moet dan volledig betaald worden binnen de 20 dagen na het einde van elk kwartaal.

De belastingplichtigen die hun btw maandelijks of per kwartaal aangeven, zullen door deze maatregel op gelijke voet behandeld worden.

Decembervoorschot

Om de gelijkheid te garanderen tussen belastingplichtigen die hun btw maandelijks of per kwartaal aangeven, zal de kwartaalaangever wel uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handeling van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar. Thans geldt de verplichting van dit ‘decembervoorschot’ enkel voor de maandaangevers.

Praktisch wilt dit zeggen dat de kwartaalaangever uiterlijk op 24 december een bedrag aan btw verschuldigd is dat gelijk is aan: (i) de btw die hij verschuldigd is over de periode van 1 oktober tot en met 20 december of (ii) de btw die hij moest betalen voor het derde kwartaal. De belastingplichtige mag kiezen welke methode hij verkiest om te betalen. Er zal in dit geval geen uitstel meer kunnen verleend worden omdat dit de uiterste betaaldatum is.

Het Koninklijk Besluit zal op korte termijn gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en voorziet in een afschaffing van de kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017.
 
Vragen of onduidelijkheden? Neem contact op met Johan Jacobs.