Publicaties

Kosten eigen aan de werkgever: dagvergoedingen België vereenvoudigd

Een werknemer of bedrijfsleider kan belastingvrij terugbetaling van gemaakte kosten bekomen van zijn werkgever of vennootschap. Naast de werkelijk gemaakte kosten kan het in bepaalde gevallen ook forfaitaire kosten betreffen, waaronder de zogenaamde dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen.

Recent werd de regelgeving hierrond vereenvoudigd.

Principe

De uitbetaalde dagvergoeding mag niet hoger zijn dat de vergoeding die de Staat aan haar ambtenaren uitbetaalt. Vanaf 1 januari 2014 geldt voortaan slechts één bedrag per dag als dagvergoeding, is dit bedrag niet langer afhankelijk van de functie van de verkrijger.

Voorwaarden

Het bedrag van de dagvergoeding wordt vastgesteld:

  • op basis van het werkelijk aantal verplaatsingen;
  • rekening houdend met de minimumvereisten inzake minimale duurtijd van vijf uur qua verplaatsing buiten de vaste plaats van tewerkstelling

De betaalde vergoedingen mogen niet hoger zijn de volgende bedragen:

  • dienstreis van meer dan 5 uur en minder dan 8 uur: 3,82 euro
  • dienstreis van ononderbroken minsten 5 uur en minder dan 8 uur, waarbij de middaguren inbegrepen zijn: 19,22 euro
  • dienstreis van 8 uur en meer: 19,22 euro
  • toeslag bij nachtverblijf: 43,78 euro bij logies op kosten van de werknemer/bedrijfsleider, en 23,04 euro bij kosteloos logies

Deze vergoedingen worden geacht de kosten voor maaltijden en drank te dekken, onafhankelijk of deze betrekking hebben op middag- of avondmaal, nachtverblijf of ontbijt.

Indien de voorwaarden niet gevolgd worden, of een te groot bedrag uitbetaald wordt, zal het bedrag dan wel het excedent aangemerkt worden als belastbare bezoldigingen.