Publicaties

Indexering van niet-belastbare vergoedingen voor vrijwilligerswerk (aj. 2016)

Vergoedingen die clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doeleinden aan hun onbezoldigde vrijwilligers toekennen als forfaitaire terugbetalingen van kosten, dekken werkelijke kosten en zijn dus niet belastbaar wanneer zij bepaalde grensbedragen niet overschrijden.

De grensbedragen voor het aanslagjaar 2016 (vergoedingen betaald vanaf 1 januari 2015) voor dergelijke niet-belastbare vergoedingen, beter gekend als de vrijwilligersvergoedingen, bedragen 32,71 euro per dag en 1.308,38 euro per jaar. Deze grenzen mogen niet overschreden worden op risico van belastbaarheid bij de genieter.

Werkelijk gemaakte kosten, en gemaakt voor rekening van de VZW, mogen uiteraard zonder beperking aan de vrijwilliger uitbetaald worden.

Meer informatie hierover vindt u op onze website. Een overzicht met de grensbedragen per jaar vanaf inkomstenjaar 2002 vindt u hier.