Publicaties

Haal uw huwelijkscontract van onder het stof vandaan en bezorg er ons een copie van!

We kunnen het belang van een op uw maat gemaakt huwelijkscontract niet voldoende onderstrepen.

Een huwelijksovereenkomst regelt de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. Het is een overeenkomst tussen (toekomstige) echtgenoten waardoor de gevolgen van het huwelijk ten opzichte van hun goederen worden geregeld. Als partijen geen huwelijkscontract hebben opgesteld, hebben zij niet voor een bepaald stelsel gekozen en vallen zij onder de wettelijke regeling (het zogenaamde wettelijke stelsel of gemeenschap van aanwinsten zoals het in de volksmond wordt genoemd).

De gevolgen van (het niet hebben van) een huwelijksovereenkomst worden pas goed zichtbaar bij een echtscheiding of het overlijden van één van de partners. Minderjarigen kinderen worden plots mede-eigenaar van bepaalde onroerende goederen… De langstlevende wordt ermee geconfronteerd dat de eigendom van de gezinswoning overgaat naar de schoonfamilie… Quid de optimalisatie van verschuldigde successierechten?

Het is best mogelijk dat uw huidig huwelijksstelsel (met de gekozen aanvullingen en/of afwijkingen) perfect past bij uw toestand op het moment van het huwelijk. Maar is dat nog altijd wat u wenst de dag van vandaag?

Wees dus best kritisch voor uzelf en durf nadenken over de gevolgen van uw concrete situatie.

Haal dus uw huwelijkscontract van onder het stof en bezorg ons er een copie van. Samen met u onderzoeken we of het nog is aangepast aan uw wensen. Mocht er niets specifiek zijn geregeld en volgt u dus wat de wet heeft voorzien, overlopen we graag met u de vermogensrechtelijke gevolgen van uw huidige situatie. Aan u om te beoordelen of dit overeenstemt met uw wensen. Is dit niet het geval, dan is het aan ons om u te adviseren hoe het in uw concrete situatie wel moet.