Publicaties

Gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden: een vergelijking

Het huwelijk mag dan nog wel de meest traditionele vorm van samenleven zijn, heel wat koppels kiezen de dag van vandaag voor een feitelijke of wettelijke samenwoning.

Vanuit juridisch standpunt bestaan er belangrijke verschillen tussen een huwelijk, een feitelijke of een wettelijke samenwoning.

Elke samenlevingsvorm heeft zijn eigen kenmerken.  En dit op diverse vlakken:

  • vermogensrechtelijk;
  • taxatie in de personenbelasting;
  • verplichtingen op het einde van de samenleving;
  • verschuldigde successierechten in het geval van overlijden van één van de partners;
  • fiscaliteit in het geval van een schenking van roerende of onroerende goederen.

Klik verder door om de belangrijkste verschillen terug te vinden in een overzichtelijk schema.  De successie- en de schenkingsrechten worden weegegeven zoals ze van toepassing zijn in het Vlaamse Gewest.

Laat u er door inspireren.  De projectie ervan op uw persoonlijke situatie roept mogelijks een aantal vragen op die een antwoord wensen.  Aarzel niet ons te contacteren om mee op te zoek te gaan naar geschikte oplossingen voor uw casus (wijziging huwelijksstelsel, opmaak testament, samenlevingsovereenkomst,...).

PDF icon FP - gehuwden versus samenwonenden.pdf