Publicaties

Forfaitaire verblijfsvergoeding voor buitenlandse dienstreizen van lange duur - nieuwe lijst vanaf 1 april 2015

Recent werd de nieuwe lijst met de forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Indien een werknemer of bedrijfsleider in opdracht van de onderneming een buitenlandse dienstreis onderneemt, mogen bepaalde bedragen als onbelaste vergoeding, want als terugbetaling van gemaakte onkosten beschouwd, aan hen betaald worden.

De nieuwe lijst, trouwens met onveranderde bedragen ten opzichte van vorige periode, geldt met ingang van 1 april 2015. U vindt de lijst in bijlage tot dit artikel.

Voor meer inlichtingen over dit systeem verwijs ik u naar een eerder artikel op onze website hierover.

PDF icon FFbuitenland2015.pdf