Publicaties

Forfaitaire dagvergoeding buitenland - aangepaste bedragen vanaf 1 april 2013

In het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2013 verschenen de nieuwe bedragen voor de forfaitaire buitenlandse dagvergoedingen, van toepassing vanaf 1 april 2013.

Deze lijst geeft de maximale bedragen die als belastingvrije onkostenvergoeding kan uitbetaald worden aan werknemers of bedrijfsleiders bij een tijdelijk verblijf in het buitenland in opdracht van de onderneming.

In bijlage tot dit artikel vindt u de nieuwe overzichtslijst.

PDF icon dagvergoeding buitenland 2013-2014.pdf