Publicaties

FOD Financiën lanceert haar actiepunten voor 2014

Het is de laatste jaren een trend dat de fiscus in het begin van het kalenderjaar haar actiepunten voor het komende jaar bekend maakt. De jaren die dit jaar gecontroleerd zullen worden, zijn in hoofdzaak 2011 en 2012 en van zodra de aangifte ingediend is ook het jaar 2013.

De controles die tijdens het jaar 2014 plaats vinden zullen zich vooral toespitsen op volgende zaken.

U bent een particulier:

U wordt mogelijk gecontroleerd als:

  • u de vrijstelling van Belgische personenbelasting vraagt voor wedden of lonen van buitenlandse oorsprong
  • uw dossier al geruime tijd niet meer gecontroleerd is

U bent een onderneming:

U wordt mogelijk gecontroleerd als:

  • de verhouding tussen uw omzet en uw kosten een abnormale evolutie vertoont of niet overeenstemt met die van vergelijkbare belastingplichtigen
  • uw winstmarge kleiner is dan de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare belastingplichtigen of een niet verklaarbare daling vertoont
  • er aanwijzingen zijn dat u privéaankopen heeft gedaan die in werkelijkheid beroepsaankopen zijn, en u op die manier misschien een ‘zwart’ circuit hebt willen opzetten
  • het vermoeden bestaat dat u btw-kredieten ten onrechte heeft teruggevorderd of verrekend
  • uw dossier al geruime tijd niet meer gecontroleerd is

Uiteraard kan de fiscus ook om andere redenen controleren en zijn dit slechts globale richtlijnen.