Publicaties

Een wagenparkreglement - wapen u tegen onverwachte gebeurtenissen

België behoort tot de wereldtop!

Spijtig genoeg hebben we het dan over de sociale lasten die zwaar wegen op de loonkost. Niet te verwonderen dat er daarom wordt uitgekeken naar alternatieve verloning. Het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen is er hier één van.

  • Maar hoe zit dat dan als een jaar later uw werknemer wenst over te schakelen van een fulltime statuut naar een parttime statuut? De kostprijs van de wagen werd initieel berekend op een 5/5de -betrekking. Quid nu de overschakeling van een vijfdaagse werkweek naar een driedaagse werkweek? De herberekening van het bruto loon is een fluitje van een cent. Maar wat nu met die firmawagen?
  • Of het geval van uw werkneemster die bevalt van een tweeling, anderhalf jaar na de ontvangst van haar eerste kindje. Zij wenst nu negen maanden ouderschapsverlof te nemen. Kan het gebruik van de firmawagen in deze periode worden beperkt of zelfs verboden?
  • Veronderstel dat de personenwagen die u ter beschikkingstelt aan uw werknemer het slachtoffer is van een weekendongeval. T.t.z. de zoon van uw werknemer heeft de wagen geleend voor een avondje stappen, maar in de laatste bocht ging het mis. Die was net iets scherper dan gedacht en niet te nemen met die overdreven snelheid. Wonder boven wonder kwam hij er met een zware hersenschudding vanaf, maar de wagen was goed voor de schroothoop. Wie draait er op voor de extra kosten die ten laste komen van uw firma?
  • Uw secretaresse heeft een prachtige vakantiewoning gekocht in het zuiden van Frankrijk. Moet u toestaan dat zij drie keer per jaar met haar volledig gezin met de firmawagen naar het zuiden van Frankrijk rijdt, met haar man achter het stuur?
  • Om niet te spreken van een grote brokkenmaker die het niet kan laten om minstens twee keer per jaar betrokken te zijn bij een accident. Of de snelheidsduivel die continu de verkeersregels aan zijn laars lapt en zorgt voor verkeersboetes op regelmatige basis?

Beter voorkomen dan genezen, en dus vooraf goede afspraken hieromtrent maken met uw personeel. Een wagenparkreglement kan latere discussies vermijden. Eigenlijk is dit een niet te missen document.

 Wij hebben een raamovereenkomst opgesteld, een wagenparkreglement dat kan dienen als algemeen kader en verder kan worden aangepast aan uw wensen. Interesse? Neem contact op met uw contactpersoon binnen het kantoor.