Publicaties

Definitief einde van registratieplicht voor aannemers vanaf 1 september 2012

De registratieprocedure voor aannemers wordt vanaf 1 september 2012 opgeheven. In de plaats daarvan komen enkele nieuwe initiatieven om de strijd tegen zwartwerk in de bouwsector verder te zetten.

Die registratieprocedure werd destijds ingevoerd in de strijd tegen fraude, koppelbazen en zwartwerk in de bouwsector. Maar na een veroordeling door het Europees Hof wordt deze verplichte registratie nu formeel opgeheven vanaf 1 september 2012.

De afschaffing van de registratieprocedure wordt gekoppeld aan de invoering van een aantal nieuwe maatregelen om de strijd tegen zwartwerk te behouden. Zo is er onder meer de invoering van een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de minimumlonen, en besliste de regering ook al dat er een elektronische aanwezigheidsregistratie komt op bouwwerven (eventueel gekoppeld aan een bijkomende lastenverlaging). Op de concrete uitvoering van deze maatregelen blijft het voorlopig wel nog even wachten.