Publicaties

De vernieuwde Vlaanse belasting op inverkeerstelling (BIV) vanaf 2012

Met ingang van 2012 wijzigt de Belasting op de Inverkeerstelling (BIV) voor particuliere wagens en niet-geleasde bedrijfswagens in het kader van de vergroening van de autofiscaliteit en een verduurzaming van de mobiliteit.

Verschil met de huidige BIV?

De huidige BIV wordt berekend op basis van het vermogen van de motor (uitgedrukt in kW en fiscale PK). Voor de nieuwe BIV versie 2012 zal de belastbare grondslag in hoofdzaak bestaan uit de Euronorm en de CO² uitstoot (voor 2e handsvoertuigen aangevuld met een leeftijdscorrectie) zijn.

Voor wie van toepassing?

De nieuwe regeling zal van toepassing zijn voor voertuigen die worden ingeschreven op naam van een natuurlijk persoon, of althans bij een inschrijving van een voertuig onder het rijksregisternummer van die natuurlijke persoon. Daarnaast is de nieuwe BIV is ook van toepassing op rechtspersonen (vennootschappen, autonome overheidsbedrijven of vzw´s) voor zover hun wagens niet geleased zijn.

Hoe zal de nieuwe BIV berekend worden?

De nieuwe BIV zal berekend worden aan de hand van:

  • de brandstofsoort: benzine, diesel, aardgas, LPG of elektriciteit
  • de Euronorm van de wagen (zie inschrijvingsbewijs van de wagen)
  • de CO² uitstoot van de wagen (zie ook inschrijvingsbewijs van de wagen)
  • de aanwezigheid van een roetfilter
  • de ouderdom van de wagen.

Vanaf wanneer treedt dit in voege?

Natuurlijke personen/eenmanszaken:

  • Bij nieuwe voertuigen die voor de eerste maal in het verkeer worden gebracht vanaf 2012 wordt de BIV onmiddellijk voor de volle 100% op de nieuwe manier berekend.
  • Voor tweedehandswagens wordt de nieuwe BIV gefaseerd ingevoerd over drie jaar. Het eerste jaar (2012) wordt de nieuwe berekeningswijze voor 33% gebruikt, de huidige berekeningswijze voor 67%. De te betalen BIV is dan de som van de twee berekeningen. In het tweede jaar (2013) verloopt 67% volgens de nieuwe berekening en 33% volgens de huidige berekeningswijze. Vanaf 2014 wordt de BIV volledig berekend op de nieuwe wijze.

Rechtspersonen (behalve ondernemingen met leasingactiviteiten):

  • Bij rechtspersonen (behalve ondernemingen met leasingactiviteiten) worden zowel de nieuwe voertuigen als de tweedehandsvoertuigen voor de volle 100% op de nieuwe manier berekend.

Effectief verschil?

De berekening van de BIV kan gesimuleerd worden via de simulatie-tool op de website belastingen.vlaanderen.be.