Publicaties

De StartersBVBA

De Starters-BVBA is vooral bedoeld om jonge startende ondernemers die moeilijkheden ondervinden om geldschieters te vinden of over zeer beperkte geldmiddelen beschikken, toch de mogelijkheid te geven hun projecten te realiseren binnen een omgeving van beperkte aansprakelijkheid, zonder evenwel afbreuk te doen aan de garanties voor schuldeisers en contractanten van deze vennootschap.

De starters-BVBA is enkel van toepassing op natuurlijke personen. Het minimumkapitaal voor de starters-BVBA werd vastgelegd op slechts 1 EUR. In principe bepaalt de starter dus zelf het bedrag van het kapitaal. Na maximum 5 jaar moeten de ondernemers hun starters-BVBA dan omschakelen naar een andere ondernemingsvorm (meestal een gewone BVBA) met een minimumkapitaal van 18.550 EUR, waarvan minstens 6.200 EUR moet volstort zijn (12.400 EUR in geval van een eenhoofdige BVBA).

Een aantal voorwaarden werden bijkomend opgelegd aan de Starters-BVBA:

  • Personen die reeds meer dan 5 procent van de aandelen van een andere vennootschap bezitten, zijn uitgesloten van de Starters-BVBA;
  • Slechts mogelijk gedurende 5 eerste jaren;
  • Verplichte omzetting naar gewone BVBA of andere rechtsvorm indien meer dan 5 voltijdse eenheden personeel;
  • Slechts één Starters-BVBA per persoon mogelijk: sanctie is de hoofdelijke aansprakelijkheid (deze voorwaarde loopt dubbel met de eerste voorwaarde);
  • Verplichting tot het opstellen van een financieel plan onder toezicht van een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor een bedrag tot 18.550 EUR minus het geplaatst kapitaal, zolang het geplaatst kapitaal niet tot dit bedrag opgetrokken is;
  • Reservering van 25 procent van de jaarlijkse nettowinst (in tegenstelling tot de klassieke BVBA waar dit slechts 5 procent bedraagt);
  • Verplichte vermelding van de toevoeging "Starter" aan de vermelding van de BVBA-rechtsvorm op alle documenten van de vennootschap (en dit tot het minimumkapitaal 18.550 EUR bedraagt)

Ondanks de positieve mogelijkheden die deze nieuwe vennootschapsvorm met zich meebrengt voor beginnende ondernemers, is er ook een groot nadeel verbonden aan de Starters-BVBA: de stigmatisatie van de ondernemer door de verplichte vermelding van de toevoeging "Starter" op alle documenten.

Hiermee zal afgewacht dienen te worden wat het succes van de Starters-BVBA zal worden. Mijn mening is dat er voldoende legale alternatieven beschikbaar zijn om ofwel risicobeperkend op te treden (klassieke BVBA waarbij aansprakelijkheid beperkt is tot 18.550 EUR) ofwel de kapitaalintensiteit uit de weg gegaan wordt (bijvoorbeeld de gewone commanditaire vennootschap).

De regering heeft aangegeven dat deze Starters-BVBA hét alternatief dient te worden voor de Limited Companies naar Brits rechts waarbij u met 1 EUR kapitaal beperkte aansprakelijkheid kan verwerven. Wel, ik meen dat deze Limited's vooral gebruikt werden door niet-starters, maar door gevestigde ondernemers. En dan schiet de regeling van de Starters-BVBA misschien wel haar doel voorbij door vooral hier op te focussen...