Publicaties

De fiscaliteit rond de dienstencheques is gewijzigd

Tijdens de zomer heeft de regering niet stil gezeten. Eén van de genomen fiscale maatregelen is het aan banden leggen van het gebruik van dienstencheques.

Er is niet alleen de verhoging van de kostprijs per cheque. Vanaf 01 januari 2014 betaalt u immers voor de eerste 400 cheques, 9 euro per cheque in plaats van 8,50 euro in 2013. En vanaf 400 cheques is de prijs per cheque vanaf 01 januari 2014 opgetrokken van 9,50 euro tot 10 euro.

Ook de aftrekmogelijkheden werden beperkt. Vóór de wetswijziging bedroeg het maximum aftrekbaar bedrag aan uitgaven voor dienstencheques 2.720,00 euro voor het inkomstenjaar 2013. Maar die grens werd nu teruggebracht tot 1.380,00 euro.

T.t.z. de beperking van de aftrek tot 1.380,00 euro is in werking getreden vanaf 01 juli 2013. En dat brengt een specifieke overgangsmaatregel met zich mee. Belangrijk hierbij is het bedrag dat u reeds heeft gespendeerd aan de aankoop van dienstencheques in de periode van 01 januari 2013 tot en met 30 juni 2013.

Als u in de eerste jaarhelft dienstencheques hebt gekocht kunnen die blijvend tot een bedrag van 2.720,00 euro worden afgetrokken in de aangifte personenbelasting. Maar ligt het aankoopbedrag aan dienstencheques in de periode van 01 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 lager dan 1.380,00 euro dan kunnen de in de tweede jaarhelft aangekochte cheques slechts fiscaal worden afgetrokken tot het maximum bedrag van 1.380,00 is bereikt.

Voorbeeld 1

In de periode van 01 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 heeft u voor een bedrag van 2.125,00 euro aan dienstencheques gekocht. Dit bedrag blijft volledig aftrekbaar in de aangifte personenbelasting. In de tweede jaarhelft kunnen er echter geen extra cheques meer fiscaal worden afgetrokken.

Voorbeeld 2

In de eerste jaarhelft heeft u voor 1.020 euro aan dienstencheques gekocht, dan kan u in de periode van 01 juli 2013 tot en met 31 december 2013 nog voor een totaal bedrag van 360,00 euro fiscaal aftrekbare dienstencheques aanschaffen.

De belastingvermindering is gelijk gebleven, namelijk 30 procent.

Het is dus een kwestie van uw administratie goed bij te houden. Gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen elk genieten van het maximale grensbedrag. Wat de aankoop van de cheques betreft is het dus belangrijk dat u tijdig overschakelt naar een aankoop op naam van de partner. Heeft u zelf reeds voor een bedrag van minstens 1.380,00 euro aan dienstencheques gekocht, dan dient de volgende aankoop te gebeuren op naam van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.