Publicaties

BTW-regels bij verkoop van digitale goederen

Voor wie gelden de nieuwe btw-regels?

Op 1 januari 2015 traden de nieuwe btw-regels voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten in werking. De Europese regels zijn op 19 december 2014 opgenomen in de Belgische wet en zijn dus op 1 januari van kracht gegaan.

Het gaat hierbij om de online verkoop van digitale goederen, zoals de verkoop van video’s, cursussen, e-books of een online abonnement. Deze regels zijn niet van toepassing op de online verkoop van fysieke goederen, zoals een fototoestel op de webshop van Fnac of kleding op Zalando.be.

Tot voor kort moesten bedrijven die digitale goederen verkochten, de btw-regels van hun eigen land volgen. Dit wil zeggen: 21% voor bedrijven die vanuit Belgiƫ digitale goederen verkopen. De geldende btw-tarieven zijn echter verschillend over de Europese landen. In Luxemburg betaalde een bedrijf, zoals Amazon die er zijn hoofdzetel heeft, slechts 3% op e-books. Wil een Belgisch bedrijf concurreren met Amazon, dan wordt dit natuurlijk wel heel moeilijk. Daarom dat vanuit Europe een initiatief werd opgezet om deze concurrentieverstorende factoren uit de weg te ruimen.

De nieuwe btw-regels op een rijtje

  • verkoop aan een consument binnen de EU: btw-percentage in het land van de koper
  • verkoop aan een consument of bedrijf in eigen land: lokaal btw-percentage
  • verkoop aan een bedrijf in EU (met geldig btw-nummer): 0% btw
  • verkoop aan een bedrijf in EU (zonder geldig btw-nummer): btw-percentage in het land van koper

Verkoop je aan consumenten binnen de Europese Unie? Dan geldt vanaf 1 januari 2015 dus de btw in het land van de koper. Om de nieuwe btw-regels te kunnen toepassen, heeft de verkoper enkele gegevens nodig, zoals het land van oorsprong, of je verkoopt aan een consument of bedrijf, het btw-nummer, het bedrag en het btw-percentage dat wordt aangerekend. Deze gegevens zult u via uw webshop of in uw bestelformulier dienen op te vragen aan de koper.

Waar moeten webshops rekening mee houden?

De nieuwe regels zijn ontstaan om het systeem eerlijker te maken en de btw-inkomsten toe te wijzen aan het land waar de goederen of diensten worden verbruikt. Bovendien was het doel om de kleinere (Belgische) spelers te helpen om de concurrentie van grote (internationale) bedrijven tegen te gaan, aangezien sommige onder hen een concurrentievoordeel hadden door het lage btw-percentage in het land van vestiging.

Maar door de administratieve rompslomp, de vereiste aanpassingen qua weergave naar de consument, de praktische toepassing van de btw-regels op de website, ..., is het niet makkelijker geworden voor de kleinere verkopers. De kleine webshops moeten namelijk zelf op minstens twee manieren achterhalen waar de kopers wonen (regels in functie van bewijskracht naar gebruikt btw-percentage). Vaak maken deze kleine webshops ook gebruik van betaaldiensten zoals PayPal, waardoor ze zelf geen zicht op betaalinformatie hebben.

Daarnaast is het verplicht om altijd de prijs inclusief btw te vermelden. Wanneer een Belgische klant op uw webshop komt kijken naar digitale goederen (en hopelijk kopen), dient u uw prijzen aan te geven in clusief 21% btw. Bij een Fransman, is de eindprijs inclusief Franse btw, enzoverder. U dient dus op de hoogte zijn van de btw-percentages in de verschillende EU-landen en ervoor zorgen dat uw website de prijs automatisch aanpast.

Uiteraard kan u er ook voor kiezen om dezelfde eindprijs te gebruiken voor de particuliere klanten, waardoor het netto verkoopbedrag exclusief btw afhankelijk zal worden van wie (uit welk land met name) er effectief koopt. En wat doet u dan indien ook professionele klanten op dezelfde website kunnen kopen? Wat is voor hen dan de netto-prijs?

Een verandering met heel wat gevolgen

Om te voldoen aan deze verplichtingen moeten online shops verschillende aanpassingen uitvoeren aan hun website. De implementatie brengt kosten en tijdsbeslag met zich mee, waardoor het voor sommige kleine webshops het mogelijks zelfs voordeliger is om buitenlandse gebruikers te weren. En dat is natuurlijk net het tegenovergestelde van het vrije verkeer dat Europa beoogt....