Publicaties

Boete op bijzondere rekening BTW verhoogd tot 15 procent

Vanaf 1 juli 2012 wordt een BTW-belastingplichtige bestraft met een boete van 15 procent (in plaats van voorheen 10 procent) van de verschuldigde BTW als de BTW-administratie hem een bericht stuurt omdat hij niet tijdig de verschuldigde BTW heeft betaald waarvan de opeisbaarheid blijkt uit de ingediende periodieke btw-aangiften of uit het opstellen van een bijzondere rekening.

Bij het opstellen van een bijzondere rekenig omdat de BTW niet tijdig betaald werd door de ondernemer, wordt steeds, naast een intrestpercentage van 0,8 procent per begonnen maand (9,6 procent op jaarbasis), ook een boete van voortaan 15 procent op de verschuldigde BTW geheven.

Dit maakt de kostprijs van het niet tijdig betaling van de BTW wel echt zeer duur!