Publicaties

Behandeling van de ‘monsterbelasting’ aanslag geheime commissielonen

Krachtens artikel 219 Wetboek voor inkomstenbelastingen 1992 zullen de niet op individuele (loon)fiches vermelde voordelen die u als werknemer of bedrijfsleider van uw vennootschap verkrijgt, voortaan in de vennootschapsbelasting belast worden aan 309%.

Een voordeel omvat iedere private kost die uw vennootschap financiert in de plaats dat dit gebeurt door de betrokken werknemer of bedrijfsleider. Hieronder lijsten we limitatief de kosten op waarover het onder andere handelt, alsook de effectieve kost van de geheime commissielonen en de netto - belastingsimpact op de vennootschapsbelasting. Deze belasting is, als grote uitzondering, immers wel aftrekbaar als bedrijfsuitgave in de vennootschapsbelasting.

In de vennootschap afgetrokken kost

Risico op privaat karakter

Aanslag geheime commissielonen (in de vennootschap)

Netto - kost (aanslag) voor de belastingplichtige (na in rekening brengen van het belastingvoordeel

Kostuum (500 EUR)

Indien kan worden aangetoond dat het kostuum louter voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, dan zal dit enkel een verworpen uitgaven inhouden maar geen Voordeel alle aard (VAA). Zoniet dient deze kost te worden beschouwd als VAA en op fiche te worden vermeld, wil men de aanslag geheime commissielonen vermijden.

= 500 x 3,09 = 1.545 EUR

= (500 x 3,09 x 67%) = 1.035,15 EUR

Verkeersboete (150 EUR)

Een verkeersboete wordt als VAA beschouwd in het geval zij NIET kadert in de beroepsactiviteit. Is zij daarentegen opgelopen tgv de uitoefening van de beroepsactiviteit dan vormt het een kost eigen aan de werkgever, hetgeen niet op fiche dient te worden gezet.

= 150 x 3,09 = 463,50 EUR

= (150 x 3,09 x 67%) = 310,55 EUR

Relatiegeschenk(en)

Een relatiegeschenk vormt geen toegekend VAA wanneer dit minder dan 125 EUR bedraagt. Indien dit bedrag wordt overschreden, dan dient er een fiche te worden opgemaakt o.n.v. de persoon die dit relatiegeschenk ontvangt.

= 130 x 3,09 = 401,70 EUR

= (130 x 3,09 x 67%) = 269,14 EUR

Foutief berekend VAA wagen

Een foutief berekend VAA zal (onder voorbehoud van de goede trouw van de belastingplichtige) niet worden gepenaliseerd door een aanslag geheime commissielonen).

N.V.T.

N.V.T.