Publicaties

Aftrekbare giften - voortaan een minimumbedrag van 40 EUR

Sinds 1 januari 2011 moeten de giften in geld, gedaan aan een instelling die gemachtigd is fiscale attesten uit te reiken in het kader van aftrekbare giften, per kalenderjaartenminste 40 euro bedragen om recht te geven op een fiscale aftrek.

De verhoging van het minimumbedrag is een gevolg van de indexering van het basisbedrag. De schenkers die gebruik maken van stortingen via een doorlopende opdracht zorgen er best voor zij de nodige instructies aan hun financiële instelling geven zodat het totale bedrag van de in het kalenderjaar 2011 gedane stortingen het minimumbedrag van 40 euro bereikt indien zij in de toekomst nog van de fiscale aftrek gebruik wensen te maken.