Publicaties

Aftrekbaarheid van kosten van personenwagens vanaf 2010

De Regering heeft in haar ontwerp van Programmawet 2009 wederom enkele belangrijke wijzigingen aangebracht aan het fiscaal stelsel van de kosten van personenwagens.

Meer bepaald wordt gesleuteld aan de percentages van aftrekbaarheid van deze kosten. Bovendien wordt de fiscale aftrekbeperking van 75% nu ook van toepassing op brandstofkosten.

Aftrekbeperking op brandstofkosten

Vanaf 2010 zullen de kosten van brandstof voor personenwagens, auto's voor dubbel en minibussen, niet langer voor 100 procent aftrekbaar zijn als kost, maar slechts voor 75 procent.

Merk op dat deze kosten niet dezelfde gedifferentieerde aftrek ondergaat zaosl de andere kosten van personenwagens, naargelang de CO2-uitstoot (zie verder).

Aftrekbeperking op kosten van personenwagens, auto's voor dubbel en minibussen

De bestaande aftrekpercentages, momenteel variƫrend tussen 60 en 90 procent, worden uitgebreid naar een schaal vertrekkend bij 50 procent en eindigend bij 100 procent, afhankelijk van het type motor (benzine of diesel) en de CO2-uitstoot.

AftrekbeperkingCO2-uitstoot
Voertuigen met een dieselmotorVoertuigen met een bezninemotor
100 %maximaal 60 gram CO2maximaal 60 gram CO2
90 %meer dan 60 gram en max 105 gram CO2meer dan 60 gram en max 105 gram CO2
80 %meer dan 105 gram en max 115 gram CO2meer dan 105 gram en max 125 gram CO2
75 %meer dan 115 gram en max 145 gram CO2meer dan 125 gram en max 155 gram CO2
70 %meer dan 145 gram en max 170 gram CO2meer dan 155 gram en max 180 gram CO2
60 %meer dan 170 gram en max 195 gram CO2meer dan 180 gram en max 205 gram CO2
50 %meer dan 195 gram CO2 of geen gegevens beschikbaarmeer dan 205 gram CO2 of geen gegevens beschikbaar

 

Aftrek tot 120 procent

Autokosten, andere dan kosten van brandstof, komen in aanmerking voor een aftrek ten belope van 120 procent van het bedrag van de kosten, wanneer het gaat om een voertuig met een CO2-uitstoot van 0 gram.

De aftrek van 20 procent van de gemaakte kosten is onderworpen aan de zogenaamde onaantastbaarheidsvoorwaarde (bedrag op te nemen onder de vrijgestelde reserves).