Publicaties

Aanpassing van de fiscale regeling en kostprijs van dienstencheques voor 2013 en 2014

De fiscale regeling en de kostprijs per diensten zijn de recente jaren regelmatig het voorwerp geweest van aanpassingen ingegeven door de budgettaire druk in hoofde van de regering. In 2013 en 2014 is dit niet anders. een overzicht voor deze jaren.

Bedragen en aftrek van dienstencheques inkomstenjaar 2013

Voor uitgaven, t.t.z. aankopen van dienstencheques gedaan en betaald, gedaan vóór 1 juli 2013 is het aftrekbaar bedrag beperkt tot 2.720 EUR (aanslagjaar 2014, inkomsten 2013) per persoon per jaar.

Voor uitgaven gedaan tussen 1 juli 2013 en 31 december 2013 is het aftrekbaar bedrag beperkt tot 1.380 EUR per persoon en per jaar.

De overgangsregel wil in concreto zeggen dat:

  • indien je in de eerste jaarhelft voor meer dan 1.380 EUR aan dienstencheques hebt aangekocht, je in de tweede jaarhelft geen dienstencheques meer fiscaal kan in mindering brengen. De in de eerste jaarhelft aangekochte cheques kunnen wel tot een maximumbedrag van 2.720 EUR in aftrek genomen worden.
  • Indien je in de eerste jaarhelft minder dan 1.380 EUR aan dienstencheques hebt aangekocht, kan je in de tweede jaarhelft nog dienstencheque bij aankopen tot een op jaarbasis bekeken maximumbedrag van 1.380 EUR dat je dan fiscaal kan gebruiken. De meeraankoop in de tweede jaarhelft (boven het totaal van 1.380 EUR op jaarbasis) is fiscaal niet bruikbaar.

Voor uitgaven gedaan vanaf 1 januari 2014 is het aftrekbaar bedrag beperkt tot 1.400 EUR per persoon en per jaar.

Nieuwe bedragen van de dienstencheques voor inkomstenjaar 2014

Maximum aantal dienstencheques die kunnen aangekocht worden

Vanaf 1 januari 2014 stijgt de aankoopprijs van een dienstencheque van 8,50 EUR naar 9 EUR voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques, en van 9,50 EUR naar 10 EUR voor de volgende 100 dienstencheques. Voor een gezin betekent dit dat 800 dienstencheques kunnen aangekocht worden aan 9 EUR en 200 dienstencheques aan 10 EUR.

Fiscaal voordeel

Het maximum aftrekbaar bedrag bedraagt dus 1.400 EUR per persoon en per jaar. Iedere cheque dat dit bedrag overschrijdt, levert geen fiscaal voordeel meer op. Uw belastingvermindering in uw persoonlijke aangifte wordt berekend aan een belastingvoet van 30%.

Een klein rekenvoorbeeldje. Je koopt op jaarbasis voor een bedrag van 3.000 EUR dienstencheques aan.

Best doe je dit voor een bedrag van 1.500 EUR op naam van jezelf en 1.500 euro op naam van je partner (gehuwd of wettelijk samenwonend) omdat het belastingvoordeel wordt berekend op 1.400 euro per persoon en per jaar

Het fiscale voordeel is dan beperkt tot 1.400 EUR x 30% (= 420 EUR) voor jezelf en 1.400 EUR x 30% voor je patrner. Dus een totaal fiscaal voordeel gelijk aan twee keer 420 EUR, zijnde dus 840 EUR.