Nieuws

Konsilanto nu ook erkend als coach bij bedrijfsoverdracht

Sinds 18 oktober 2013 heeft Konsilanto, via één van haar vennoten, Guy Hendrickx, de erkenning vanwege de KMO-portefeuille (Agentschap Ondernemen) in de subsidiepijler Coaching bij bedrijfsoverdracht.

Wat betekent dit nu?

Wel, dat u als kandidaat-verkoper of koper subsidies kan krijgen op de kostprijs van onze begeleiding bij uw stap naar overlaten of overnemen van een onderneming. Deze subsidie bedraagt maximum 50 procent van de begeleidingskosten, met een absoluut maximum van 10.000 EUR.

Voor welke diensten kan u op ons beroep doen binnen dit kader?

Coaching bij bedrijfsoverdracht (of –overname) vertrekt vanuit de menselijke aspecten van het overdrachtsproces. Samen wordt een traject opgestart waarbij de gecoachte begeleid wordt om fundamentele keuzes te maken met betrekking tot de voorbereiding van de bedrijfsoverdracht of het leiden van het veranderingsproces dat gepaard gaat met opvolging of overname.

Deze begeleiding kan zich richten tot alle personen die betrokken zijn bij een bedrijfsoverdracht, door vanuit een meerzijdigpartijdige positie tussen de verschillende actoren bemiddelend op te treden, om ze zo tot elkaar te brengen in het vinden van antwoorden op hun gezamenlijke vraagstelling.

Voor meer info kan u best Guy Hendrickx contacteren.