Nieuws

Konsilanto en de digitale (r)evolutie...

Nu het nieuwe jaar van start is gegaan, lichten wij graag een grote tip van de sluier omtrent de digitale (r) evolutie die in de accountantssector voor de deur staat. Wij, als Konsilanto zijnde, willen niet aan de zijlijn staan, maar gaan resoluut voor deze vernieuwing. U zal lezen dat deze ontwikkelingen erop gericht zijn u als klant bij te staan in de modernisering van uw administratie alsmede onze service naar u toe verder te optimaliseren.

Een eerste speerpunt is de digitale instroom van documenten. Dit laat u toe om uw documenten aan ons te bezorgen wanneer het u het best schikt, en zonder dat er fysiek documenten dienen verplaatst te worden. Daarnaast, en niet in het minst, krijgt u al uw documenten in een digitaal archief tot uwer beschikking.

Wij leggen momenteel de laatste hand aan de implementatie van een softwareoplossing die u als cliënt in staat zal stellen uw documenten op verschillende digitale wijzen (upload, e-mail naar uniek mailadres, scanning, smartphone, ...) aan ons kantoor te bezorgen. U krijgt een login op een digitaal archief dat aangevuld zal worden met uw facturen en andere documenten, continu raadpleegbaar en doorzoekbaar. We testen momenteel met enkele pilootdossiers, en eens hierbij voldoende expertise is gecreëerd, zullen wij dit verder uitrollen. Zoals u wellicht reeds weet zijn, kunnen we uw bankrekeninguittreksels momenteel reeds digitaal verwerken via CodaBox. Dit traject wordt uiteraard verder geïntensifieerd.

Een tweede stap vooruit is een opvolging van uw cijfers in (quasi-)realtime, Op deze manier bent u te allen tijde op de hoogte van de actuele financiële informatie van uw onderneming. Het zal eveneens mogelijk zijn om evoluties, tendensen,… hieruit te distilleren. Een en ander impliceert uiteraard een meer continue aanlevering van documenten als basis voor de boekhouding. Dit kan gerealiseerd worden door een digitale overdracht van documenten op een (dagelijkse of) wekelijkse basis.

Een bijkomend proces dat meer in de achtergrond plaatsvindt, is de volledige digitalisatie van uw dossier op ons kantoor. Wij hebben dit traject opgestart en zullen gaandeweg meer en meer dossiers digitaliseren zodat deze overal consulteerbaar zullen worden voor onze medewerkers, ongeacht hun fysieke werkplek. Mogelijks stellen wij in de toekomst hiervan ook een gedeelte aan u beschikbaar onder de vorm van een online archief.

Het derde luik van deze digitale ontwikkeling is de integratie ervan in onze dagelijkse samenwerking met u als cliënt waarbij wij de stap kunnen zetten naar een meer geïntegreerde proactieve aanpak in begeleiding van u als ondernemer. U merkt het, een heel uitdagend evolutieproces dat wellicht niet zonder slag of stoot zal gaan, maar ons ingegeven is vanuit de betrachting u gepaster te kunnen begeleiden in de toekomst.

Wie vragen hierover heeft, kan best Guy Hendrickx hierover contacteren via mail of telefonisch. Verdere duiding hierover volgt in de volgende nieuwsbrieven en rechtstreekse communicaties.