Nieuws

Konsilanto in 2015: met vertrouwen samen verder op pad

Met het verschijnen van 2015 aan de horizon mag er best even teruggeblikt worden op het (bijna) voorbije jaar. 2014 is voor Konsilanto een jaar geworden met vele ‘milestones’ op haar pad: de overschrijding van de kaap van 1.000 actieve cliëntendossiers, de geëngageerde groei naar 35 medewerkers, de vestiging van een tweede kantoor te Wilsele (Leuven), de opstap naar het digitale accountantskantoor van de toekomst, de versterking van onze dienstverlening inzake loonadministratie en werkgeversadvies in Salario, … Kortom, enkele grote stappen in een continu nastreven naar een verdere professionalisering en uitbreiding van onze diensten.

Eerst en vooral wensen wij in het bijzonder u, ons trouw en in aantal steeds groeiend cliënteel, daarvoor te danken. De toon ervan klinkt misschien zeemzoetig, maar het is zonder twijfel oprecht: zonder u vindt dit mooie en uitdagende verhaal immers geen grond tot kiemen.

In de coulissen van ons kantoor hebben het afgelopen jaar vele wijzigingen plaatsgevonden, waarvan wij verwachten in 2015 en de jaren daaropvolgend de vruchten te kunnen plukken. Het spreekt voor zich dat dit werk nog niet af is. Trouwens … “af” is het nooit. Continu wordt een ondernemer, en wij dus ook, uitgedaagd om zich opnieuw uit te vinden, opnieuw een nieuwe wending te geven aan zijn toekomst en aan die van zijn medewerkers. Dat dit een veeleisend proces is in de huidige economische en maatschappelijke omstandigheden begrijpt wellicht ook elkeen. Uw vertrouwen in onze aanpak, kennis en kunde, sterkt ons geloof om de lat hoger te leggen en om mensen (medewerkers en cliënten) te zoeken én te vinden.

Waarom? Om het voor een ander en onszelf “beter” te maken, om een ander en onszelf van betekenis te laten zijn, om een ander en onszelf een betere ondernemer te laten zijn. Die ander bent u misschien wel… of een van onze medewerkers… of iemand die we nog dienen te ontmoeten…

Wij wensen u alvast een prettig eindejaar toe !