Nieuws

Human Development - nieuw opleidingstraject voor onze medewerkers - samenwerking met CPA Nederland

De contactname met CPA Nederland (samen met ons deel uitmakend van het netwerk CPAAI bestaande uit onafhankelijke accountants- en belastingadvieskantoren) kadert in een strategische keuze om meer en intensere contacten te leggen met onze confraters in (eerste instantie) de buurlanden, waarbij uitwisseling van cliënten, verwijzing van dossiers, prestaties in onderaanneming opgezet kunnen worden, maar ook inzcht kan verkregen worden in elkaars organisatie en kennis kan gedeeld worden op diverse vlakken.

Eén daarvan is dus de contactname met CPA Nederland, bestaande uit De Jong & Laan, Wesselman, Schipper en Jan, om te kijken naar de door hen aangeboden opleidingstrajecten voor hun medewerkers. Met de verschillende vergaderingen die in dit kader in 2014 en begin 2015 zijn doorgegaan werd al veel ervaring en inzicht op opleiding van medewerkers uitgewisseld en dit mondde uit in een vernieuwd en gemoderniseerd opleidingstraject Human Development (verder genoemd HD). Dit opleidingstraject richt zich tot professionele medewerkers die hun vaktechnische opleiding (grotendeels) achter de rug hebben, en zich nu verder willen bekwamen en zicht willen krijgen op zichzelf als adviesverlenende professional.

De focus in dit traject ligt niet zozeer op vaardigheden, dan wel op advies- en begeleidershouding en competenties. Hiertoe wordt een leergroep (bestaande uit een tien tot twaalf personen, nu voor het eerst ook met Belgische deelnemers) gecreëerd die het komende anderhalf jaar gedurende vijf tweedaagse modules met elkaar rond een aantal thema's aan de slag gaat. Tussen de modules vindt intervisie plaats, onze mensen worden (intern) gecoacht op hun persoonlijke ontwikkelings- en leerdoelen, om alzo een maximale integratie en transfer naar de werkplek te bekomen.

Wij zijn trots dat onze medewerkers Kristel Heyndrickx, Kelly Janssens en Marchien de Ree, samen met Katlijn Aerts (van het kantoor QPS dat mee deel uitmaakt van CPA Associates Belgium) de eerste niet-Nederlandse deelnemers zullen zijn in dit mooie traject, en wensen hen hierin veel succes!

Naast dit HD traject kijken wij met onze Nederlandse confraters ook naar een vernieuwing van het Management Development programma (MD), dat zich eerder richt op vestigings- of business-unit-leiders (managementniveau). Zodra dit zijn nieuwe vorm krijgt, zullen wij ook intern kijken of iemand in dit traject aanwezig zal zijn.