Sponsoring

Vanuit onze mensgerichte bedrijfscultuur wensen wij bij te dragen aan een aantal projecten met een sociaal engagement.

Enerzijds vertaalt dit engagement zich in de aanwezigheid in Raden van Bestuur of in de ondersteuning op ons werkterrein van een sociaal project of sociaalgerichte organisatie. Anderzijds kan onze steun ook de vorm aannemen van financiële ondersteuning van een specifiek project.

Aanvragen voor ondersteuning door aanwezigheid in de Raad van Bestuur of een Raad van Advies of door specifieke dienstverlening gebeuren best na afspraak waarop kennisgemaakt kan worden met elkaar en op uw vraag kan ingegaan worden. U kan hiertoe een aanvraag insturen via totalprofit@konsilanto.be.

Voor sponsorbedragen tot 250 EUR volstaat het een eenvoudige profjectfiche aan ons te bezorgen. U treft deze fiche aan onderaan deze pagina. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanvraag op volgend e-mailadres: totalprofit@konsilanto.be.

Voor deze projecten gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is een cliëntrelatie met Konsilanto, rechtstreeks vanuit de betrokken organisatie of onrechtstreeks via een bestuurslid of anderszins;
  • Het project kadert binnen de waarden uiteengezet in de missie van Konsilanto.

U kan deze aanvragen gedurende het hele jaar indienen.

Daarnaast wensen wij ons ook in te zetten voor enkele projecten met een grotere impact of armslag. Voor deze projecten dient er een omstandig projectdossier ingediend te worden. Onderaan deze pagina treft u de link aan naar het aanvraagformulier. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanvraag op volgend e-mailadres: totalprofit@konsilanto.be.

Voor deze projecten geldt de volgende voorwaarde:

  • De aanvrager toont aan dat deze projecten kaderen binnen de waarden nagestreefd door en vervat in het DNA van Konsilanto.

Deze projecten worden op twee momenten door de Raad van Bestuur van Konsilanto geëvalueerd, en dienen ons te bereiken voor de volgende data:

  • Uiterlijk 31 oktober voor projecten die starten tussen 1 januari en 30 juni van het daaropvolgende jaar;
  • Uiterlijk 30 april voor projecten die starten tussen 1 juli en 31 december van het jaar.

Wat wij in ruil vragen voor beide sponsormogelijkheden:

  • Visibiliteit onder de vorm van een (gezamenlijke) press release (op website goed doel, in persberichten, in externe communicaties);
  • Visibiliteit door het delen door Konsilanto op eigen media (zoals website, nieuwsbrief,…).

Totalprofit is een concept dat de brug maakt tussen organisaties uit de profitsector en de not-for-profit of social profit organisaties. Waar deze elkaar (wederzijds) vinden en kunnen versterken ontstaat kennisdeling, verruiming van mogelijkheden en kansen, wederzijds begrip en verstandhouding. Het wederzijds leren van elkaar, het elkaar bijstaan, met als doel beiden te evolueren en groeien, dat noemen wij totalprofit.